ارسال شده در۱۰ اسفند ۱۳۹۵/تعداد بازدید :8526

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده در همايش مديريت تغيير و خلاقيت در نوآوري