مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده


تاریخ ارسال :

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده در همايش مديريت تغيير و خلاقيت در نوآوري