انتخابات جدید هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان تبریز

انتخابات جدید هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان تبریز

انتخابات جدید هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان تبریز

در انتخابات جدید هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان تبریز احد عظیم زاده رئیس اتحادیه شد.

انتخابات جدید هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان تبریز

با شرکت گسترده فعالان صنف فرش فروشان، اعضای هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان کلانشهر تبریز انتخاب شدند.

در این انتخابات که بالغ بر ۸۵۰ نفر از فعالان صنف فرش فروشان تبریز شرکت کردند؛ احد عظیم زاده اسفنجان با 503 رای اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و رئیس اتحادیه شد.همچنین توکل ابوالفتحی نائب رئیس اول، ایوب بشیری نایب رئیس دوم، ابوالفضل احمدی فرد دبیر، یحیی شفایی خزانه دار، بهروز نورآذر و سعید شانه زن عضو هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان کلانشهر تبریز انتخاب مشخص شدند.

در انتخابات جدید هیئت مدیره اتحادیه فرش فروشان تبریز احد عظیم زاده رئیس اتحادیه شد.

این گزارش می افزاید؛ این انتخابات با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری با مشارکت حداکثری فعالان و اعضای صنف اتحادیه فرش فروشان کلانشهر تبریز برگزار شد که در طول دوره های قبلی بی سابقه بود.

منو دسترسی