انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون 
 
انا لله و انا الیه راجعون
انا لله و انا الیه راجعون 
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان می رساند مراسم تشییع و تدفین مرحومه مغفوره شادروان الحاجیه خانم نرگس خاتون عظیم زاده خواهر بزرگوار حاج احد عظیم زاده مدیر عامل محترم هلدینگ عظیم زاده روز چهارشنبه مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰ راس ساعت ۳ بعد از ظهر از مقابل غسالخانه بانوان مزارستان وادی رحمت تبریز برگزار خواهد  شد . 
 
حضور سروان گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد .
بدینوسیله به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان می رساند مراسم تشییع و تدفین مرحومه مغفوره شادروان الحاجیه خانم نرگس خاتون عظیم زاده خواهر بزرگوار حاج احد عظیم زاده مدیر عامل محترم هلدینگ عظیم زاده روز چهارشنبه مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰ راس ساعت ۳ بعد از ظهر از مقابل غسالخانه بانوان مزارستان وادی رحمت تبریز برگزار خواهد  شد . 
 
حضور سروان گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد .
منو دسترسی